گزارش تصویری برگزاری جلسات هشتم و نهم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + دانلود صوت جلسات

گزارش تصویری برگزاری جلسات هشتم و نهم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + دانلود صوت جلسات

یادداشت «پایان عصر انسان عقلایی؛ درآمدی کوتاه بر اقتصاد رفتاری» از امیرحسین یعقوب زاده

یادداشت «پایان عصر انسان عقلایی؛ درآمدی کوتاه بر اقتصاد رفتاری» از امیرحسین یعقوب زاده

ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با تقدیر از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر

ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با تقدیر از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر

گزارشی از برنامه‌های برگزار شده انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در آذرماه

گزارشی از برنامه‌های برگزار شده انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در آذرماه

چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می شود - بهمن ۱۳۹۶

چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می شود - بهمن ۱۳۹۶

یادداشت «آشنایی باتجربه متفاوت توسعه در کشور بوتان»‌ از ایمان عابدی

یادداشت «آشنایی باتجربه متفاوت توسعه در کشور بوتان»‌ از ایمان عابدی

یادداشت «بررسی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران در حوزه سخت جهت مقابله با جنگ اقتصادی» از علیرضا تاجه‌بند

یادداشت «بررسی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران در حوزه سخت جهت مقابله با جنگ اقتصادی» از علیرضا تاجه‌بند