فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

اقتصاد اسلامی می‌تواند راهکاری برای اقتصادهای بن‌بست رسیده باشد

اقتصاد اسلامی می‌تواند راهکاری برای اقتصادهای بن‌بست رسیده باشد

اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

تسلیت بابت درگذشت والده محترم جناب دکتر زاهدی وفا

تسلیت بابت درگذشت والده محترم جناب دکتر زاهدی وفا

سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

هجدهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد + لینک دانلود مقالات

هجدهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد + لینک دانلود مقالات

هنوز به نظام فکری اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم/ اگر فکری به حال بمب‌های فکری نکنیم متضرر خواهیم شد

هنوز به نظام فکری اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم/ اگر فکری به حال بمب‌های فکری نکنیم متضرر خواهیم شد