فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

گزارشی با عنوان «بی‌اعتنایی به معرفت های تاریخی در مطالعات اقتصادی ایران» از یونس عباسی دانشجوی کارشناسی دانشکده

گزارشی با عنوان «بی‌اعتنایی به معرفت های تاریخی در مطالعات اقتصادی ایران» از یونس عباسی دانشجوی کارشناسی دانشکده

اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

هنوز به نظام فکری اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم/ اگر فکری به حال بمب‌های فکری نکنیم متضرر خواهیم شد

هنوز به نظام فکری اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم/ اگر فکری به حال بمب‌های فکری نکنیم متضرر خواهیم شد

سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

سلسله سخنرانی‌‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

دکتر محمد نعمتی در گفتگو با طلیعه: علوم انسانی با سامان یافتن امور حکومت‌ها براساس اندیشه رشد می‌کند

دکتر محمد نعمتی در گفتگو با طلیعه: علوم انسانی با سامان یافتن امور حکومت‌ها براساس اندیشه رشد می‌کند

نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران

نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران