برگزاری مراسم اعطای دکترای افتخاری شهید آقاجانی معمار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
مراسم اعطای دکترای افتخاری شهید آقاجانی معمار در روز دوشنبه 27 شهریورماه

برگزاری مراسم اعطای دکترای افتخاری شهید آقاجانی معمار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

مراسم اعطای دکترای افتخاری شهید آقاجانی معمار با حضور خانواده محترم شهید همزمان با مراسم آغاز سال تحصیلی 1396-1397 در روز دوشنبه تالار آیت الله مهدوی کنی قدس سره برگزار می شود.

مراسم اعطای دکترای افتخاری شهید احسان آقاجانی معمار  دانشجوی شهید دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد با حضور خانواده محترم شهید همزمان با مراسم آغاز سال تحصیلی 1396-1397 در روز دوشنبه 27 شهریورماه 1396در  تالار آیت الله مهدوی کنی قدس سره برگزار می شود.