درخشش دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در مرحله اول آزمون دکتری 1397

درخشش دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در مرحله اول آزمون دکتری 1397

اسامی رتبه های برتر دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در مرحله اول آزمون دکتری 1397

آزمون دکتری اقتصاد سال ۱۳۹۷ در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و نتایج آن نیز در ابتدای سال جاری منتشر گردید. بر این اساس دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) توانستند رتبه‌‌های بسیار خوبی را در این آزمون دشت نمایند که در نوع خود بدون سابقه بوده است. دانشکده اقتصاد این موفقیت را به دانشجویان مربوطه و همچنین اساتید و ریاست محترم دانشکده تبریک عرض می‌نماید. اسامی دانشجویانی که در مرحله اول آزمون دکتری 1397 در بخش روزانه قرار گرفته‌اند به شرح زیر می‌باشد.