اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن+لینک دانلود
انتشار مقاله مشترک دکتر کامران ندری در فصلنامه جستارهای اقتصادی

اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن+لینک دانلود

انتشار مقاله مشترک دکتر کامران ندری در فصلنامه جستارهای اقتصادی با عنوان اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن

 

     اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی مسکن
مقاله 5، دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-151    

لینک دانلود اصل مقاله : http://iee.rihu.ac.ir/article_1436.html#au2
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
حسین شیرمردی احمداباد 1؛ کامران ندری2    
1دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
2مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده
بخش مسکن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد به‌شمار می‌رود و بیش از 120 صنعت به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم با آن در ارتباط می‌باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون‌بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به‌ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می‌شوند.
این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم‌ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‎ و انگیزه‌های مشتریان‌، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه‌گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق‌ و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم‌ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی‌ و قابلیت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به‌عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به‌کار گرفته شود.
کلیدواژه ها
تأمین مالی مسکن؛ ابزارهای مالی اسلامی؛ صکوک؛ سلف موازی استاندارد؛ اوراق سلف مسکن

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •