همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک +لینک دانلود
انتشار مقاله مشترک دکتر زاهدی وفا در فصلنامه جستارهای اقتصادی

همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک +لینک دانلود

انتشار مقاله مشترک دکتر زاهدی وفا با عنوان همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک در فصلنامه جستارهای اقتصادی

همکاری و مشارکت در بهره‌برداری از میادین مشترک
مقاله 6، دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-172    

دانلود اصل مقاله: http://iee.rihu.ac.ir/article_1437.html


نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
محمدهادی زاهدی وفا1؛ فرهاد فتح زاد 2    
1عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
2دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده
مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی‌توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره‌برداری یک‌جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه‌گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین‌المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می‌شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به‌رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به‌سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته‌اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ‌گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه‌سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.
کلیدواژه ها
میدان مشترک؛ بهره‌برداری یک‌جانبه؛ همکاری و مشارکت؛ قانون؛ قرارداد و حاکمیت

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •