بررسی اثر تکانه‌های درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای به تفکیک بخشی: ارائه راهبردهایی برای یک الگوی مقاومتی/ علی سبحانی ثابت
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

بررسی اثر تکانه‌های درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای به تفکیک بخشی: ارائه راهبردهایی برای یک الگوی مقاومتی/ علی سبحانی ثابت

بررسی اثر تکانه‌های درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای به تفکیک بخشی: ارائه راهبردهایی برای یک الگوی مقاومتی/ / علی سبحانی ثابت

عنوان و نام پدیدآور:     بررسی اثر تکانه‌های درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای به تفکیک بخشی: ارائه راهبردهایی برای یک الگوی مقاومتی/ / علی سبحانی ثابت
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل     :     ، ۱۳۹۲
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ‮‭۱۱۶‬ص.‬: : جدول
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی - انگلیسی
چکیده     :   

 کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می‌دهند در مقابل تحریم‌های ظالمانه‌ی اعمال شده از ناحیه جبهه استکبار جهانی بسیار آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند بر تولید داخلی کشور که متکی بر این کالاهاست اثر منفی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل ت‍‌ثیرگذار بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای درآمدهای نفتی هستند که از طریق نرخ ارز بر وارادت آنها اثر می‌گذارد. در این پژوهش به بررسی میزان آسیب‌پذیری 10 گروه کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای پرداخته می‌شود و سپس با طراحی یک شاخص گروه‌های آسیب‌پذیر بر اساس اهمیت در تولید کشور رتبه‌بندی می‌شوند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، 5 گروه عمده کالاهای واسطه‌ای یعنی دانه‌های روغنی و نباتات صنعتی، کائوچوی طبیعی، فلزات اساسی ، مواد پلاستیک مصنوعی و سوخت‌های مصنوعی، به ترتیب آسیب‌پذیرترین گروه‌های واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای هستند.


    :     ‭The imports of intermediate and capital goods that make up the bulk of the country's imports are very vulnerable against the unjust sanctions imposed by the global arrogance, which can have negative effects on the domestic production which relies on these commodities. One of the most important factors affecting the import of intermediate and capital goods is oil revenues that will have an impact on the exchange rate. This research examines the vulnerability of 10 groups of intermediate and capital goods and then by designing an index for vulnerable commodity groups in the country production, ranks these groups by importance. Based on the findings of this study, five major groups of intermediate goods, namely oilseeds and industrial crops, natural rubber, basic metals, artificial plastic and synthetic fuels are the most vulnerable intermediate and capital goods‬
موضوع     :     واردات کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای
    :     ‭Oil revenue shocks‬
    :     تکانه‌های درآمد نفت
    :     ‭Resistive Economics‬
    :     تجارت خارجی
    :     ‭international trade‬
    :     اقتصاد مقاومتی
    :     ‭intermediate capital goods import‬
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: شعبانی ، احمد
    :     ، استاد مشاور: صادقی شاهدانی ، مهدی
شناسه افزوده     :     دانشگاه امام صادق (ع)
    :     معارف اسلامی و اقتصاد
عنوان به زبان دیگر     :     ‭The Effect of Oil Revenue Shocks on the Sectorial Intermediate & Capital Goods Import Strategies for Resistive Approach 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •