انتشار نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

انتشار نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر گردید

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی با هشت مقاله توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر گردید.

برای دریافت و مشاهده اصل مقالات به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://ies.journals.isu.ac.ir/

 

  

http://ies.journals.isu.ac.ir/

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •