فراخوان مقاله دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار (نمایه شده در ISC )

فراخوان مقاله دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار (نمایه شده در ISC )

فراخوان مقاله دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار (نمایه شده در ISC )

فراخوان مقاله دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار (نمایه شده در ISC )

محورهای همایش
● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت سرزمین

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و راه و شهرسازی

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت آب

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار صلح و وفاق ملی

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری

● میراث فرهنگی، توسعه پایدار و نوآوری و فناوری

● میراث طبیعی و توسعه پایدار

- قوانین و مقررات حامل بر حفاظت میراث طبیعی (مطالعات تطبیقی)

- ثبت ملی و جهانی میراث طبیعی، ضرورت ها و چالش ها (معیارها و بازخوردهای ثبت)

- نسبت میراث فرهنگی و میراث طبیعی

- طرح های جامع مدیریتی میراث طبیعی، تجارب ملی و جهانی

- آموزش، حفظ میراث طبیعی و توسعه پایدار

- رسانه، فن آوری های نوین و حفظ میراث طبیعی

- مشارکت جوامع محلی و مدیریت میراث طبیعی

- گردشگری پایدار و حفظ ارزش های میراث طبیعی

- راهنمایان اکوتوریزم و ژئوتوریزم و بهره برداری و حفاظت پایدار میراث طبیعی

- چالش های حفاظت پایدار میراث طبیعی
 
برگزار کنندگان: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1397
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 10 مرداد 1397
تاریخ برگزاری همایش: 4 شهریور 1397
سایت همایش: mtp.richt.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 021-66736858
آدرس دبیرخانه: تهران - میدان امام خمینی، خیابان سی تیر ، روبروی موزه ملی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
محل برگزاری: تهران

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •