شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی با مقاله مشترک دکتر حسین میثمی، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر کامران ندری منتشر شد.
انتشار شماره جدید فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی

شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی با مقاله مشترک دکتر حسین میثمی، دکتر سیدعباس موسویان و دکتر کامران ندری منتشر شد.

شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی ویژه بهار ۹۶ از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این شماره مطالبی از قبیل؛ ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران نوشته امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی آرانی و حسین غفورزاده، الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن نوشته وحید مقدم، محمد جانی‌پور و علی خلیلی، بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها نوشته حسین میثمی، سیدعباس موسویان و کامران ندری، نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا، الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی(با پافشاری بر تقارون اطلاعات)‌ نوشته زهره صالحی و محمدرضا حیدری، بررســی کاربرد قاعـده شرط در قراردادهـای بانکی نوشته محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی،‌ امکان‌سنجی فقهی طرح‌های بازنشستگی خصوصی ترکیبـی در ایـران نوشته غلامرضا مصباحی‌مقـدم، علـی سعیدی و محمد صفری و نمایـه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامـه اقتصاد اسلامی (شماره ۶۱-۶۴) نوشته حسین غفورزاده آرانی منتشر شده است.