اطلاعیه دوره تخصصی اقتصاددان بصیر 28 مرداد لغایت 8 شهریور 1396
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد برگزار می کند : دوره تخصصی اقتصاددان بصیر

اطلاعیه دوره تخصصی اقتصاددان بصیر 28 مرداد لغایت 8 شهریور 1396

دوره تخصصی اقتصاددان بصیر توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد از 28 مرداد لغایت 8 شهریور 1396 برگزار می شود. مهلت ثبت نام تا 6 تیرماه با ارسال مشخصات به 09104491614