توضیحاتی در خصوص کتاب:‌ (اقتصاد سنجی عمومی: نظریه‌ و کاربرد) + دانلود صفحات نخستین آن
انتشار کتاب اقتصاد سنجی عمومی تالیف مشترک دکتر مهدی صادقی شاهدانی و علی اشرف زاده

توضیحاتی در خصوص کتاب:‌ (اقتصاد سنجی عمومی: نظریه‌ و کاربرد) + دانلود صفحات نخستین آن

کتاب (اقتصاد سنجی عمومی: نظریه و کاربرد) هم به لحاظ جامعیت، پوشش مطالب و سرفصل‌های رایج اقتصادسنجی دارای مزیت بوده و هم به جهت تلفیق رویکرد نرم‌افزاری با مفاهیم نظری اقتصادسنجی و ارائه مباحث کاربردی توانسته است خلاء موجود در بین کتاب‌های مختلف اقتصادسنجی را برطرف کند.

کتاب اقتصاد سنجی عمومی: نظریه و کاربرد تالیف مشترک دکتر مهدی صادقی شاهدانی و علی اشرف زاده به همت انتشارات دانشگاه امام صادق  علیه السلام منتشر شد.

🔹توضیحاتی در خصوص کتاب:‌ (اقتصاد سنجی عمومی: نظریه‌ وکاربرد)

✳️اقتصاد سنجی از جمله شاخه‌های کمی_کاربردی علم اقتصاد است. پژوهشگران در رشته‌های مختلف، روزانه مقاله‌ها و نتایج علمی خود را در سرتاسر جهان با بهره‌گیری از روش‌های کمی، به ویژه اقتصادسنجی، مورد تحلیل و تبیین قرار می‌دهند. لذا توجه جدی به این شاخه‌ی کابردی در علم اقتصاد بسیار ضروری است.

❎کتاب (اقتصاد سنجی عمومی: نظریه و کاربرد) هم به لحاظ جامعیت، پوشش مطالب و سرفصل‌های رایج اقتصادسنجی دارای مزیت بوده و هم به جهت تلفیق رویکرد نرم‌افزاری با مفاهیم نظری اقتصادسنجی و ارائه مباحث کاربردی توانسته است خلاء موجود در بین کتاب‌های مختلف اقتصادسنجی را برطرف کند. پیوستگی مطالب و تعمیق آن‌ها تا مطالب پیشرفته به خوبی در این کتاب محسوس می‌باشد. در سرتاسر کتاب، مفاهیم بنادین و کلیدی اقتصادسنجی همراه با نکات تکمیلی، روش اثبات، مثال‌های گوناگون و جنبه‌ی نرم‌افزاری تشریح شده‌است.