انتخاب واحد درنیمسال سوم مقطع ارشد مشروط به تصویب پایان نامه در دانشکده و در نیمسال چهارم مشروط به تصویب پایان نامه در کارگروه پایان نامه های دانشگاه است
چند اطلاعیه مهم در مورد مقطع کارشناسی ارشد

انتخاب واحد درنیمسال سوم مقطع ارشد مشروط به تصویب پایان نامه در دانشکده و در نیمسال چهارم مشروط به تصویب پایان نامه در کارگروه پایان نامه های دانشگاه است

انتخاب واحد درنیمسال سوم مقطع ارشد مشروط به تصویب پایان نامه در دانشکده و در نیمسال چهارم مشروط به تصویب پایان نامه در کارگروه پایان نامه های دانشگاه است

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد (مهم)

        انتخاب واحد درنیمسال سوم مقطع ارشد مشروط به تصویب پایان نامه در دانشکده و در نیمسال چهارم مشروط به تصویب پایان نامه در کارگروه پایان نامه های دانشگاه است.

اداره خدمات آموزشی 13/8/1392

—-------------------------------

سنوات مجاز تحصیل

سنوات کارشناسی ارشد پیوسته (ورودی 85 تا 89): 16 نیمسال

سنوات کارشناسی ارشد پیوسته (ورودی 90 به بعد): 14 نیمسال

سنوات دکتری: 9 نیمسال (به ازاء هر 8 واحد اضافی یک نیمسال اضافه می شود)

        براساس تعهد محضری. کسانی که در سنوات مجاز تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشوند، تمدید سنوات و انتخاب واحد آنها در نیمسالهای اضافی، مشروط به پرداخت هزینه تحصیلی طبق تعرفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی می‌باشد.

اداره خدمات آموزشی 4/7/91

—------------------------------------—

مجوز ورود به مقطع ارشد

به اطلاع می‌رساند صدور مجوز برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد ، مشروط به رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین پرداخت هزینه واحدهای افتاده و ترم مشروطی می‌باشد. لذا دانشجویان ورودی 85 به بعد که در نیمسال‌های گذشته واحد افتاده یا ترم مشروطی دارند لازم است به اداره خدمات آموزشی (آقای مقدم) مراجعه نموده و ضمن محاسبه ، هزینه مربوط را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

اداره خدمات آموزشی

 -----------------------------
 
قابل توجه کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته

اعمال آزمایشی مقررات جدید آموزشی- جدید (2/8/95)

    با توجه به آیین نامه جدید کارشناسی مصوب وزارت علوم، نمرات مردودی در صورت قبولی در ترمهای بعد، در معدل کل دانشجو بی تاثیر است.

    لازم به ذکر است که نمره این دروس حذف نشده و در معدل ترم موثر خواهد بود. فقط در معدل کل دوره تاثیر ندارد. اعمال این مقررات به صورت خودکار و سیستمی برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته ورودی 89 (که اکثرا در زمان ابلاغ این آیین نامه یعنی نیمسال 932 دانشجوی مقطع کارشناسی بوده اند)، اعمال شد.  در پردازش «اطلاعات جامع دانشجو» در ستون وضع نمره برای این دروس عبارت «اعلام شده حذف آیین نامه» درج می شود.

    در صورتی که نقائص و اشکالاتی در اعمال این موارد ایجاد شود، طبق ضوابط آموزشی اعمال مقررات خواهد شد.

    همچنین دانشجویانی که اشتباهی در اعمال این مقررات مشاهده نموده اند، لازم است به اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی آموزش (تلفن داخلی 224) اطلاع دهند.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •