مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری
تمدید دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری" تا 19 مرداد ماه 1396 تمدید شد. + اطلاعاتی در مورد همایش

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خبر داد؛ مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری" تا 19 مرداد ماه تمدید شد. این همایش با همکاری بانک شهر و انجمن علمی اقتصاد شهری ایران روز چهارشنبه 19 مهرماه برگزار خواهد شد.

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اعلام کرد؛ مهلت ارسال آثار به «دومین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری" تا 19 مرداد ماه تمدید شد. این همایش با همکاری بانک شهر و  انجمن علمی اقتصاد شهری ایران روز چهارشنبه 19 مهرماه برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است دکتر صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، نائب رئیس و دکتر احمد شعبانی از اعضای شورای سیاستگذاری این همایش هستند.

 

پوستر همایش

 

 

 

محورهای همایش