دفتر حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با اندیشه اقتصادی در حوزه اقتصاد اسلامی حمایت می‌کند.
حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه اقتصاد اسلامی

دفتر حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با اندیشه اقتصادی در حوزه اقتصاد اسلامی حمایت می‌کند.

دفتر حفظ و نشر آثار مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی، از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با اندیشه اقتصادی در حوزه اقتصاد اسلامی حمایت می‌کند. میزان حمایت از دانشجو بر اساس قرارداد دوطرفه بین دفتر و دانشجو خواهد بود و پایان‌نامه‌هایی مشمول حمایت مالی خواهند شد که علاوه بر تصویب در دانشگاه و دانشکده، به تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله مهدوی کنی رسیده باشند.

دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله مهدوی کنی در نظر دارد با هدف شناخت، تبیین و ترویج اندیشه‌های ایشان که به بیان رهبر معظم انقلاب همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و صریح انقلابی ظاهر شد، از دانشجویانی که اقدام به نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با حوزه‌های مختلف فکری آن مرحوم مخصوصا در زمینه اندیشه‌های اقتصادی و حوزه اقتصاد اسلامی نمایند، حمایت مادی و معنوی به عمل آورد .