فایل راهنمای انتخاب واحد در سامانه ساجد + لینک سایت ساجد
راهنمای انتخاب واحد در سامانه ساجد

فایل راهنمای انتخاب واحد در سامانه ساجد + لینک سایت ساجد

فایل راهنمای انتخاب واحد در سامانه ساجد

دانشجوی محترم برای دریافت فایل راهنمای انتخاب واحد درسامانه ساجد ، فایلPDFرا دریافت و به طورکامل مطالعه فرمایید.

فایل راهنمای انتخاب واحد در سامانه ساجد

لینک سامانه ساجد

برای ورود برای لینک زیر کلیک کنید:

https://sajed.isu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-17174C68E951CE3035EC37D7197820569

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •