انتشار مقاله در فصلنامه «اقتصاد اسلامی» با عنوان «مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی» با همکاری دکتر کامران ندری

انتشار مقاله در فصلنامه «اقتصاد اسلامی» با عنوان «مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی» با همکاری دکتر کامران ندری

مقاله «مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی» در فصلنامه اقتصاد اسلامی به چاپ رسید

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی

مقاله 8، دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 159-189  اصل مقاله (728 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
یعقوب محمودیان  1؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی2؛ محمد حسین پورکاظمی3؛ کامران ندری4
1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
2عضو هیئت عمی دانشگاه پیام نور
3عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
4عضو هیئت علمی دانشگاه امامصادق (علیه السلام)

 

چکیده

بررسی عمل‌کرد نظام بانکی در قالب مدل­های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می­دهد که برداشت دقیق‌تری از عمل‌کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی­تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می­شود این است که آیا می­توان با وجود پیچیدگی­های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش­های بهینه­یابی پویای تصادفی، مدل­سازی نمود؟
پژوهش پیش رو با این فرضیه که می­توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه­های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه‌سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین‌بار  گامی در راستای توسعه مدل­های کمی در این زمینه بردارد.
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •