دانشجوی گرامی؛ جناب آقای محمد جمور کسب رتبه پنجم در مرحله کشوری بیست و دومین المپیاد دانشجویی اقتصاد را به شما تبریک گفته و توفیقات بیشتر را برایتان از درگاه الهی مسئلت داریم.
تبریک موفقیت در المپیاد علمی اقتصاد

دانشجوی گرامی؛ جناب آقای محمد جمور کسب رتبه پنجم در مرحله کشوری بیست و دومین المپیاد دانشجویی اقتصاد را به شما تبریک گفته و توفیقات بیشتر را برایتان از درگاه الهی مسئلت داریم.

دانشجوی گرامی؛ جناب آقای محمد جمور کسب رتبه پنجم در مرحله کشوری بیست و دومین المپیاد دانشجویی اقتصاد را به شما تبریک گفته و توفیقات بیشتر را برایتان از درگاه الهی مسئلت داریم.

دانشجوی گرامی؛ جناب آقای محمد جمور
کسب رتبه پنجم در مرحله کشوری بیست و دومین المپیاد دانشجویی اقتصاد را به شما تبریک گفته و توفیقات بیشتر را برایتان از درگاه الهی مسئلت داریم.

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •