فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

فراخوان همکاری دانشجویان دانشکده در نگارش و انتشار یادداشت‌‌های اقتصادی و تحلیلی در سایت دانشکده

معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در راستای گسترش و تقویت مهارت‌‌های پژوهشی و نگارشی دانشجویان دانشکده اقدام به فراخوان زیر به منظور تشویق دانشجویان به نگارش و ارائه یادداشت‌ها و گزارشات اقتصادی و تحلیلی خود در حوزه‌ها و بخش‌‌های مختلف می‌‌نماید.

برای اطلاع بیشتر در رابطه با شرایط ارائه یادداشت تحلیلی به توضیحات زیر مراجعه نمایید.