فراخوان مقاله دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی

فراخوان مقاله دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی

فراخوان مقاله دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی

فراخوان مقاله دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی

با توجه به استقبال گسترده دانشگاهیان و پژوهشگران و همچنین نامگذاری سال 1396 به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" مقرر گردید، دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی در دستور کار فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان قرار گیرد. لذا خواهشمند است ضمن ملاحظه اولین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، در صورت تمایل به ارسال مقاله جهت بررسی و انتشار در دومین ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، مقالات علمی خود را حداکثر تا پایان آبان‌ماه 1396 در سامانه www.jmsp.ir ثبت فرمایید. زمان انتشار ویژه نامه نیز در زمستان 1396 خواهد بود.

محورهای ارسال مقاله:

-         نقش تولید ملی و اشتغال در اقتصاد مقاومتی

-         درونزایی و برون نگری اقتصاد در نگاه اقتصاد مقاومتی

-         شاخص‌های نظارت بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

-         فرهنگ سازی برای نیل به اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی

-         تطبیق اهداف و قوانین بالادستی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

-         نگاه اجتماعی-اقتصادی قوای سه گانه برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

-         تجربیات جهانی و اقتصاد ریاضتی در مقایسه با راهبردهای ایران برای اقتصاد مقاومتی

-         تطبیق قوانین پایین دستی و اجرایی کشور با اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نحوه نگارش مقاله:

نویسندگان محترم با مراجعه به صفحه راهنمای نویسندگان در سایت فصلنامه، فایل مربوطه را دریافت داشته و مقاله علمی خود را (فصلنامه از پذیرش مقالات ترجمه، گرآوری و مروری معذور است) بر اساس آن تنظیم و ارسال دارند. بدیهی است رعایت موارد گفته شده در فایل ضروری است و نویسنده باید مقاله خود را با منابع و پیوست ها، حداکثر در 20 صفحه تنظیم نماید. همچنین برای نگارش چکیده، می توانید از فایل دیگر قرار گرفته در صفحه مذکور سایت استفاده نمایید. نویسندگان محترم در نگارش چکیده انگلیسی از ترجمه کلمه به کلمه چکیده فارسی پرهیز نمایند. 

روش ارسال:

نویسندگان محترم می توانند پس از ثبت نام در سامانه فصلنامه (www.jmsp.ir)، به عنوان نویسنده، مقالات خود را از این طریق ارسال فرمایند.

فرایند ارزیابی و داوری مقالات:

 مقالات ارسالی پس از بررسی اولیه و دارا بودن حداقل های لازم، برای ارزیابی به داوران ارسال و  مطابق معیارهای تعریف شده برای مقالات علمی داوری خواهند شد.

آدرس الکترونیک: journal.msp@hotmail.com

تلفکس: 22258906 داخلی 115

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •