هجدهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد + لینک دانلود مقالات
شماره جدید دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد

هجدهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد + لینک دانلود مقالات

هجدهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

شماره هجدهم دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» در هشت مقاله با عناوین زیر منتشر شده است:

برای دانلود مقالات به لینک زیر  مراجعه کنید.

http://ies.journals.isu.ac.ir/


1 بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی
    صفحه 7-30
  
 عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد
   
2      نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال
    صفحه 31-58
  
 مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده
         
3 بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه
    صفحه 59-86

    مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق
   
4   شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی
    صفحه 78-116
    
رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم 

       

5 بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی
    صفحه 117-148
  
 احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت
  
6      آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی
    صفحه 149-178

    حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی

 

7   ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان
    صفحه 179-206
    
احمد بهاروندی
 
8   اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران
    صفحه 207-224
  
 محمود عیسوی؛ احمد موید فرد

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •