سمپوزیوم اقتصاد و بانکداری اسلامی در تالار آیت ا... مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع)

سمپوزیوم اقتصاد و بانکداری اسلامی در تالار آیت ا... مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع)

سمپوزیوم اقتصاد و بانکداری اسلامی به عنوان یکی از حوزه های جایزه جهانی مصطفی (ص)، تالار آیت ا... مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع)

سمپوزیوم اقتصاد و بانکداری اسلامی به عنوان یکی از حوزه های جایزه  جهانی مصطفی (ص) در روز شنبه مورخ 11 آذرماه 1396 از ساعت 8 الی 17 در تالار آیت ا... مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور شخصیت‌های علمی برجسته حوزههای اقتصاد و مالی اسلامی برگزار خواهد شد. در این سمپزیوم جناب آقایان دکتر منصور مهتر معاون عملیاتی بانک توسعه اسلامی، پروفسور کبیر حسن از دانشگاه نئو اورلئان، پروفسور راجا راسیا از دانشگاه ملایا، پروفسور بلال احسان باکویی، دکتر آدام ان جی و سرکار خانم دکتر مونیزا از اینسیف و دکتر عثمان از آلمان در پنل های تخصصی درحوزه " توسعه نظام مالی اسلامی در جهان اسلام " با ارائه  سخنرانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

برای شرکت در سمپوزیوم اقتصاد و بانکداری اسلامی، حداکثر تا تاریخ 96/9/8 به آقای حسینی دستجردی با شماره تماس: 22259210 (021) داخلی114 تماس حاصل فرمایید.