برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و رونمایی از کتب منتشرشده دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه اقتصاد مقاومتی

برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و رونمایی از کتب منتشرشده دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه اقتصاد مقاومتی

برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و رونمایی از کتب منتشرشده دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه اقتصاد مقاومتی

برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و رونمایی از کتب منتشرشده دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •