گروه: اقتصاد (سمت: مدیر دوره کارشناسی ارشد گروه اقتصاد)

گروه: اقتصاد (سمت: مدیر دوره کارشناسی ارشد گروه اقتصاد)

دکترای اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE 1393) کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف 1387 کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف 1384

او در سال 1389 وارد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ، تحصی در رشته اقتصاد را در این دانشگاه برگزید.

سپس در سال 1387 عازم "مدرسه اقتصادی لندن" برای تحصیل مجدد ارشد اقتصاد شد و پس از دو سال ، برای تحصیل در مقطع دکترای این دانشگاه پذیرفته شد و هم اکنون تحصیلات خود را در مقطع دکترا پی میگیرد.

موضوعات مورد علاقه وی در تحقیقات مقطع دکترا ، شامل حوزه های اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی است. او در این حوزه ها در این دانشگاه به تدریس نیز میپردازد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •