هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های 🔸🔶نظام مسائل اقتصاد ایران🔶🔸

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های 🔸🔶نظام مسائل اقتصاد ایران🔶🔸

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های 🔸🔶نظام مسائل اقتصاد ایران🔶🔸 تحلیل اقتصاد دانش بنیان در ایران

هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های 🔸🔶نظام مسائل اقتصاد ایران🔶🔸
تحلیل اقتصاد دانش بنیان در ایران

با سخنرانی دکتر ابوجعفری

یکشنبه، ۱۹ آذر؛
ساعت ۱۶
سالن شهید صدر

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •