گزارش تصویری برگزاری جلسه هفتم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + خلاصه ارائه جسله ششم

گزارش تصویری برگزاری جلسه هفتم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + خلاصه ارائه جسله ششم

گزارش تصویری برگزاری جلسه هفتم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + خلاصه ارائه جسله ششم «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با سخنرانی دکتر عبدالملکی

  گزارش تصویری برگزاری جلسه هفتم از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران + خلاصه جسله ششم
«الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با سخنرانی دکتر عبدالملکی

همچنین در لینک زیر می‌توان گزارش خلاصه ارائه جلسه ششم مربوط به بحث تورم دکتر درودیان را مشاهده نمود.

گزارش تورم دکتر درودیان

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •