گروه: اقتصاداسلامی

گروه: اقتصاداسلامی

محل تحصیل :دانشگاه امام صادق علیه السلام عنوان پایان نامه ارشد :تحلیل و شبیه سازی سیاست های تثبیت اقتصادی با تکیه بر جانب عرضه درمورد ایران عنوان رساله دکتری : تحلیل انتقادی نظریه های حقیقی_ پولی و انگیزه های بین زمانی در موضوع شناسی بهره تسلط به زبان ها ی انگلیسی، عربی، و ترکی استانبولی


سابقه عناوین تدریس در دانشگاه امام صادق علیه السلام و سایر دانشگاه ها 
اندیشه اسلامی - آثار استاد شهید مطهری ( رحمه الله علیه)
موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی (بعلاوه دانشکده اقتصاد تهران)
کلیات اقتصاد  
اقتصاد کلان 
اقتصاد خرد 
اقتصاد بخش عمومی
تجارت بین الملل (به زبان انگلیسی)
مالیه بین الملل (به زبان انگلیسی)
فلسفه  و متدولوژی علم اقتصاد (بعلاوه دانشگاه شریف)
پول ، بانک و بازارهای مالی
زبان تخصصی
اقتصاد فرهنگ، رسانه و ارتباطات
روش تحقیق در اقتصاد، روش تحقیق و منبع شناسی در معارف اسلامی 
مهارتهای تحصیلی
علوم انسانی اسلامی
Economics  در نمایندگی موسسه abe  انگلستان در ایران  (به زبان انگلیسی)
مبانی فلسفی نظریه های اقتصاد (دکترای مدیریت مالی)
سیاستگذاری اقتصادی فرهنگ ‌‌ (دکترای سیاستگذاری فرهنگی) دانشگاه باقرالعلوم
سیاستگذاری فناوری، (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) دانشکده علوم نوین دانشگاه تهران

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •