ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با تقدیر از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر

ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با تقدیر از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر

برنامه ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با حضور پدر ومادر بزرگوار شهید دکتر احسان آقاجانی وتقدیر از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر

ششمین همایش ملی نقش پژوهشی در فرآیند قانونگذاری با حضور پدر ومادر بزرگوار شهید دکتر احسان آقاجانی برگزار شد و از شهید بزرگوار به عنوان پژوهشگر برتر نیز تقدیر به عمل آمد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •