تمدید کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

تمدید کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

برگزاری اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی

معرفی کنفرانس

اختلاف فاز زمانی پرداختن به موضوع ساخت داخل نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان از دیرباز، گریبان­گیر کشور بوده و در اکثر موارد، شرایط اضطراری باعث تحرک کشور برای ساخت قطعات مورد نیاز جهت رفع نیازهای واحدهای صنعتی شده است. اگرچه بروز چنین تحرکی در شرایط تحریم درجای خود قابل ستایش بوده، ولی بهتر آن است که قبل از وقوع بحران به فکر پیش­گیری و تلاش در جهت توسعه مسأله ساخت داخل بود.

با این حال که موضوع ساخت داخل به عنوان یک راهبرد ملی و پایدار، همواره مورد توجه بوده است، ولی به دلیل حساسیت امر، این موضوع میبایست به شکل دانش­بنیان و پژوهش­محور به گونه­ای دنبال شود که تحقیقات کاربردی و توسعه­ای نقش اساسی در صنعت کشور ایفا نماید که در این میان ارتباط سه جانبه پژوهش، فناوری و توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور از ارتباطی معنادار برخوردار خواهد شد. به­منظور اثربخشی نتایج حاصل از فرآیندهای پژوهشی و تبدیل دانش به فناوری و تجاری­سازی آن، ضروری است ارتباط پیوسته با یک سازماندهی مناسب بین نظام پژوهشی و نهادهای فنی، مهندسی، صنعتی و بازار صورت پذیرد.

ارتباط مؤثرتر بخش­های صنعتی و مراکز علمی و پژوهشی کشور، منجر به توسعه پژوهش محور رشته­ها و علوم و فنون وابسته به صنعت خواهد بود و با پرداختن به مسائل و اولویت­های بخش­های صنعتی کشور در قالب تحقیقات و پایان­نامه­های دانشگاهی، مقدمات توسعه و پیشرفت در بخش­های صنعتی فراهم خواهد شد.

در حال حاضر، علیرغم جایگاه مطلوب بخش­های صنعتی از حیث ارتباط با مراکز پژوهش صنعتی که در بخش­های مهندسی و سخت­افزاری به مطالعه و توسعه دانش فنی مورد نیاز بخش صنعت می­پردازند، نتایج بررسی­های صورت پذیرفته حاکی از آن است که وضعیت ساخت داخل در بخش­های مختلف تولیدی کشور با حالت ایده آل خود فاصله دارد. مطالعات و بررسی­های صورت­ پذیرفته با محوریت تحلیل خلأ تبیین شده، توجه خبرگان و صاحبنظران حوزه ساخت داخل و تولید ملی را به فاکتورهایی غیر از عوامل فنی و مهندسی مربوطه معطوف ساخته است. عمده­ترین چالش­های پیش رو در مسیر عملیاتی نمودن دانش فنی و بومی تولید شده توسط نخبگان در دانشکده­های فنی و مهندسی و بهره­گیری از آن در فرآیند تولید که حرکت در جهت نیل به الگوی بهینه تولید از مجرای ساخت داخل و تولید ملی را با کندی مواجه نموده است، می­توان ناظر به مسائل حوزه تأمین مالی و چالش­های حقوقی-اقتصادی در بخش قوانین و همچنین مسائل ناظر به بازاریابی­ ملی و بین­المللی دانست که ذیل تخصص پژوهشگران اقتصادی عرصه­ عملیاتی­سازی الگوی کلان اقتصاد مقاومتی تعریف می­شود که در بعد نرم­افزاری مرتبط با فرآیند تولید به ایفاء نقش می­پردازند.

طبیعی است در شرایط کنونی وضعیت ساخت داخل و تولید ملی به لحاظ فنی و تکنیکی در وضعیت مطلوب خود قرار داشته و به تبع آن تأمین نهاده­ها و نیروی انسانی لازم در مراحل قابل قبولی قرار دارد و در این میان سرمایه­گذاری­های لازم صورت پذیرفته است؛ اما چالش­های یاد شده موجب جلوگیری از ایجاد بسترهای مناسب در مسیر رشد و تکاپوی اقتصادی کشور شده است. چنانچه بسترهای نرم­افزاری یادشده فراهم نشود و آسیب­شناسی­های مرتبط با این بخش صورت نپذیرد، جریان ساخت داخل و تولید ملی در بعد کلان خود با چالش­های جدی مواجه خواهد گردید. همچنین عدم توجه به چالش­های ساخت داخل و تولید ملی در بلند مدت باعث خروج نیروی کار متخصص و سرمایه از بدنه صنعتی کشور خواهد شد و ضربات جبران­ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در راستای رسالت خطیر خود در زمینه عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی به­منظور بررسی و ارائه راهکار در زمینه مسائل یاد شده با هدف اثربخش نمودن نتایج طرح­های پژوهشی، برنامه­ریزی، بسترسازی و پشتیبانی علمی در جهت حمایت از سازمان ساخت داخل در بخش­های صنعتی، جهت­گیری یکپارچه در عرصه­های پژوهش، آموزش و توسعه­ فناوری در جهت حمایت از ساخت داخل، توسعه درون­زا و ارتقای فناوری داخلی و تقویت تقاضا محوری و پاسخگویی پژوهش و فناوری به نیازهای عملیاتی و طرح­های توسعه­ای بخش صنعت با چشم انداز طراحی سند جامع راهبردی ساخت داخل و تولید ملی در چهارچوبه اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخگویی به این سؤال که"الزامات، بایسته­ها و سازوکارهای رفع چالش­های پیش روی عملیاتی­ سازی اقتصاد مقاومتی کدامند؟" ناظر به ضرورت عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی و نقش کلیدی مؤلفه ساخت داخل و تولید ملی و همچنین ظرفیت­های علمی موجود در دانشکده­ها و پژوهشکده­های اقتصادی سراسر کشور، در نظر دارد به منظور برداشتن گامی مؤثر در تحقق عملیاتی آموزه­های کلان اقتصاد مقاومتی در متن جامعه اقتصادی کشور که جز با پیوند فکر و قلم فعال بخش پژوهش و بازوی توانمند اجرایی بخش­های اجرایی و صنعتی فعال در حوزه اجراء میسّر نخواهد شد؛ با هدف استفاده از تجربیات اساتید، خبرگان و صاحبنظران حوزه تولید ملی و به اشتراک گذاری این تجربیات با فعالان حوزه تولید و همچنین معرفی دستاوردهای علمی تولید شده در مراکز علمی و پژوهشی در حوزه ساخت داخل و تولید ملی به فعالان علمی و عملیاتی در حوزه ساخت داخل و تولید ملی، اقدام به برنامه ریزی در راستای برگزاری یک کنفرانس علمی تحت عنوان "اولین کنفرانس ملی مطالعات اقتصادی حوزه ساخت داخل و تولید ملی" در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ نموده است.