شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی و ارائه راهکار مبتنی بر بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی / / محمد عندلیب
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی و ارائه راهکار مبتنی بر بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی / / محمد عندلیب

شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی و ارائه راهکار مبتنی بر بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی / / محمد عندلیب
نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق (ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 163848
شماره مدرک : ‭پ۲۹۶۰‬
شماره راهنما : ‭‮الف‬۴۵۰‬
سرشناسه : پایان نامه نویس : عندلیب، محمد
عنوان و نام پدیدآور : شناسایی و رتبه بندی موانع سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی و ارائه راهکار مبتنی بر بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی / / محمد عندلیب
محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق(ع). دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل : , ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار : ه، ۱۵۱ص.
یادداشت : چکیده ها: فارسی - عربی - انگلیسی
چکیده :

از مهمترین پایه های تامین امنیت پایدار ملی در هر جامعه ای، تامین امنیت غذایی آن جامعه می باشد. مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در طی سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به ضعف در تولید این محصولات برمی گردد. یکی از ارکان اصلی در شکل‌گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه‌گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن‌ها، زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید.این پژوهش در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت‌بندی و وزن‌دهی این موانع می‌پردازد و در ادامه ضمن بررسی وضعیت سرمایه گذاری در این بخش و وضعیت تولید و تجارت کالاهای اساسی کشاورزی، وضعیت امنیت غذایی موجود در کشور را نیز مورد بررسی قرار داده و به برآورد سطح بهینه تولید مواد غذایی برای تامین هدف امنیت غذایی کشور می پردازد و متناسب با آن چه که در بند 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، راهکار ارائه می دهد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی‌ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند

 

  :

من أهم أسس الأمن القومی المستدام فی کل مجتمع، توفیر الأمن الغذائی لذلک المجتمع. أهم أصناف السلع لتوفیر الأمن الغذائی هی السلع الزراعیة الرئیسة. مع بالغ الأسف، شهدنا خلال الأعوام الأخیرة الماضیة عجزا و ارتفاع أسعار و حالات استیراد تجاوزت المألوف فی بعض هذه البضائع مرجع معظم أسباب ذلک الضعف فی إنتاج هذه المنتجات. أحد الأرکان الرئیسة فی تکوّن إنتاج السلع الزراعیة الرئیسة هو موضوع الاستثمار. لذلک نحتاج تعزیزا لهذا الأمر معرفة عقبات الاستثمار فی إنتاج البضائع الرئیسة حتى تتهیأ بإزالة هذه العقبات، الأرضیةُ الملائمة للاستثمار فی إنتاج السلع الرئیسة و الاکتفاء الذاتی فی هذا المجال و التخلص من التبعیة للبلدان الأجنبیة.یقوم هذا البحث تلبیة لهذه الحاجة، ضمن تحدید شتى العقبات الاقتصادیة المؤثرة فی الاستثمار فی قطاع السلع الزراعیة الرئیسة و باتباعه أسلوب عملیة التحلیل الهرمی (Analytic Hierarchy Process, AHP) بترتیب سلم الأولویات و تقییم هذه العقبات و من ثم یقوم ضمن دراسة وضع الاستثمار فی هذا القطاع و وضع الإنتاج و تجارة السلع الزراعیة الرئیسة بدراسة وضع الأمن الغذائی فی البلد أیضا، کما یتطرق أیضا إلى تقدیر المستوى الأمثل لإنتاج المواد الغذائیة لتلبیة حاجة البلد توفیرا للأمن الغذائی. ثم یقدم حلولا تناسب ما جاء فی البندین السادس و السابع من السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم. تظهر نتائج الدراسة أن "انعدام الاستقرار و التوازن فی سیاسات الاستیراد و التصدیر" و "ضعف أداء النظام البنکی من أجل التوفیر المالی" و "ضبابیة الموقف فی استراتیجیة دعم الاستثمارات الزراعیة" تعد أهمَ العقبات الاقتصادیة فی طریق إنتاج السلع الزراعیة الرئیسة

 

  : Of main sustainable national security supply in any society that is supply of food security in it. The most important commodity groups on food security supply are basic agriculture commodities. Unfortunately, in recent years in some items on these commodities, we have witnessed some insufficiencies, prices rising and too import that their main reasons back to weakness in production of products. One of the major pillars in shaping of basic agriculture commodities production that is investment. Thus, to strengthen it, it is needed to know investing barriers to basic commodities production. By removing them, it would be provided suitable background for investment in basic commodities, self – sufficiency and independence on foreign countries.This study is in response to this problem, besides, recognition of various economic obstacles which is affecting basic agriculture commodities , also along with the Analytic Hierarchy Process (AHP) refers to prioritize and weighting these barriers .in the following , it would be investigating of existing food security situation within investigating investing , production and basic agriculture commodities situation .Associated with what has been expressed in Articles 6 , 7 on general policies of Moawama MOQAWAMA ECONOMY introduces some solutions. The study consequences suggest that "instability and unbalanced importing and trading policies " and "Poor performance of the banking system to finance" and " indefinite supporting strategies of agriculture capital goods " as the main economic barrier to investing in production of basic agriculture commodities
موضوع : کالا های اساسی کشاورزی
  : : Basic agriculture commodities
  : امنیت غذایی
  : Food security
  : سرمایه‌گذاری
  : Investing
  : موانع اقتصادی
  : Economic barrier
  : تحلیل سلسله مراتبی
  : Analytic Hierarchy Process
شناسه افزوده : استاد راهنما: صادقی شاهدانی، مهدی
  : ، استاد مشاور: سلیمانی، محمد
  : ، استاد مشاور: دینی ترکمانی، علی
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
  : معارف اسلامی و اقتصاد
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •