اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)/ / مهدی موسوی بررودی
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)/ / مهدی موسوی بررودی

اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)/ / مهدی موسوی بررودی
نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 26513
شماره مدرک : ‭پ۲۵۵۳‬
شماره راهنما : ‭‮الف‬۳۷۲‬
سرشناسه : پایان نامه نویس : موسوی بررودی، مهدی
عنوان و نام پدیدآور : اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)/ / مهدی موسوی بررودی
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل : ، ۱۳۹۲
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار : ‮‭۱۸۳‬ص.‬: : جدول
یادداشت : چکیده ها: فارسی - انگلیسی
چکیده :

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که در تاریخ 1389/6/16 برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری دام ظله در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور به کار برده شد. این مفهوم بیانگر راهبردهایی است که اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم اقتصادی باید اتخاذ کند؛ به عبارت دیگر مسیری که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی باید بپیماید تا با تحریم‌ها مقابله کند و بتواند از آنها عبور کند را اقتصاد مقاومتی می‌گوییم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. لذا بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب‌پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، رهایی از وابستگی و ارتقاء بهره‌وری و کارایی پرداخته و در هر یک از این راهبردها با توجه به آمار در دسترس به تبین شاخص های اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی برداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از 27 نفر از نخببگان دانشگاه و صنعت به رتبه بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم افزار پرداخته، سپس با توجه به آمار کارگاه‌های صنعتی 10نفر به بالا سال 1389 (آخرین آمار موجود) به اولویت‌بندی صنایع 135) رشته فعالیت) پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش رشته فعالیت‌های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند

 

  : ‭"Resistance Economics" is a word stipulated by the Supreme Leader on 16/6/1389 for the first time in a meeting with employers from all over the country. This notion shows the guidelines which should be applied when the country is under economic sanctions. In other words, the way the country should go to get along when encountering the sanctions is called Resistance Economics. The Supreme Leader says: "Resistance economics is one which contains both progress and less amount of "vulnerability". Hence according to the two principal pillars of resistance economics i.e. progress and less vulnerability we have explained three main knowledge-based guidelines based on "reducing dependence", "developing performance" and "efficiency" and we have embarked upon statistics at hand explaining indicators for prioritizing industries. Afterwards, we've used analytical hierarchy method and questionnaires acquired from 27 elites of universities and industries and we have started prioritizing indicators using computer software and after thatb y using statistics of industry workshops containing more than 10 persons in 1389 (according to the latest figures) we have prioritized industries (135 fields). The research shows that optic, medicine equipment ,surgery and control equipment industry activities are to be ranked in levels one to three‬
موضوع : اقتصاد مقاومتی
  : ‭Resistance Economics‬
  : تحریم
  : ‭sanction‬
  : اولویت‌بندی صنایع
  : ‭industry prioritization‬
  : تحلیل سلسله مراتبی
  : ‭analytical hierarchy‬
  : رهایی از وابستگی
  : ‭breaking dependence‬
  : صنعت دانش بنیان
  : ‭knowledge-based industry‬
  : ارتقاء بهره‌وری
  : ‭developing efficiency‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: صادقی شاهدانی ، مهدی
  : ، استاد مشاور: شعبانی ، احمد
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ع)
  : معارف اسلامی و اقتصاد
عنوان به زبان دیگر : ‭Industry prioritized based on Resistive economics (AHP Approach‬(
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •