شناسایی زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم به‌منظور تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / جواد کجوری هرج
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده

شناسایی زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم به‌منظور تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / جواد کجوری هرج

شناسایی زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم به‌منظور تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / جواد کجوری هرج

نام مرکز     :     کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک     :     پایان نامه فارسی
زبان مدرک     :     فارسی
شماره رکورد     :     326235
شماره مدرک     :     ‭پ۳۱۰۷‬
شماره راهنما     :     ‭‮الف‬۴۶۸‬
سرشناسه     :     پایان نامه نویس :کجوری هرج، جواد
عنوان و نام پدیدآور     :     شناسایی زمینه‌های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران و ارائه راهکارهای لازم به‌منظور تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی/ / جواد کجوری هرج
محل تحصیل     :     : دانشگاه امام صادق(ع). دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
سال تحصیل     :     , ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ۱۳۸ ص.
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی - عربی- انگلیسی
چکیده     :     بودجه‌ریزی دولتی، به‌عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است. بودجه دولتی یکی از مهم‌ترین بسترهای توزیع رانت نیز تلقی می‌شود. در کشورهایی که مداخلۀ دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجۀ دولتی نقش بسزایی در جهت‌دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه‌های مختلف برای کسب امتیازات اقتصادی و غیراقتصادی قرار می‌گیرد. وجود آسیب‌های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه‌های ایجاد رانت بوده و تلاش کنند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به‌منظور کاهش زمینه‌های فساد و تحقق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا ضمن آسیب‌شناسی از فرآیند تصویب لایحۀ بودجه به لحاظ زمینه‌های ایجاد رانت، راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش که به روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام گرفته است، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب -که ناشی از فراهم نبودن زمینه‌های تصمیم‌گیری کارشناسانه است- سعی دارد با توجه به تجربۀ برخی کشورها و سایر پژوهش‌های صورت‌گرفته، راهکارهایی را ارائه کند.


    :     یعتبر وضع المیزانیة الحکومیة، کأرضیة لتوزیع الموارد العامة، واحد من أهمّ القضایا الإقتصادیة. وأیضاً نفس هذه المیزانیة الحکومیة هی من أهمّ الأرضیات لتوزیع الإیجار. لأنّ تدور الدولة والمیزانیة الحکومیة دوراً هامّاً فی توجیه توزیع الموارد وذلک بسبب تدخّل الدولة فی الشئون الإقتصادیة وطبعاً تزاید حجمها، من هنا تهتمّ الأفراد والفئات المتعدّدة بالدولة لکسب الإمتیازات الإقتصادیة وغیرالإقتصادیة.حاولت علماء علم الإقتصاد لکی تنخفض أرضیّات تکوین الإیجار وتوجهوا الإقتصاد إلی إقتصاد فاعل ومولّد وذلک بسبب وجود المشاکل الإقتصادیة المنتجة من الإیجار. فی هذا الصدد، یسعی البحث الحاضر علی تقدیم الإستراتیجیات لتحسین وإصلاح هذه العملیة وطبعاً یقصد انخفاض أرضیات الفساد وتحقیق البند 19 من السیاسات العامّة للإقتصاد المقاوم ولهذا الأمر عرفنا المشاکل الجاریة فی هذا الإطار. کما أشرنا هذا البحث الذی إستخدم المنهج الوثائقی والمکتبی، بعد معرفة المشاکل الکبیرة فی عملیة الموافقة_التی تعانی من فقدان حضور الخبراء والإستشارة معهم فی تکوین الرؤیة النهائیة_ یحاول لکی یقدّم الإستراتیجیات علی أساس تجربة الدول الأخری والدراسات الماضیة حول هذه القضیة.


    :     One of the most important issues in economics is that government budgeting is a base for distribution of public recourses. On the other hand, government budgeting is a serious element in rent distribution. In countries with big size and high rate of government intervention in economic, government and budget of government would have an important role in how to distribute the recourses. Therefore, the budget is targeted at individuals and groups to gain economic and non-economic benefits. The rentier economies results have led economists to reduce the rent creating fields and try to drive the economy towards an entrepreneurial and productive economy. In this regard, the research attempts to identify the bases of rent creation in the budget approval process, and to find the necessary solutions to reduce the grounds of corruption and to implement the general policies of the Moqawamaty. This research which is done by documentary method, identifies major deficiencies in the approval process which rise from the lack of expert decision-making fields. It also is trying to mention some solutions based on the experiences of some countries and other researches.
موضوع     :     بودجه ریزی
    :     Budgetting
    :     مجلس
    :     Parliament
    :     رانت
    :     Rent
    :     شفافیت
    :     Transparency
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: شعبانی، احمد
    :     : مصباحی مقدم، غلامرضا
شناسه افزوده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
    :     معارف اسلامی و اقتصاد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •