گزارش تکمیلی از جلسه ارائه و نقد مدل نظام مالی نوین اسلامی

گزارش تکمیلی از جلسه ارائه و نقد مدل نظام مالی نوین اسلامی

گزارش تکمیلی از جلسه ارائه و نقد مدل نظام مالی نوین اسلامی

در این گزارش حجت الاسلام حسنی به سوالات مطرح شده پاسخ داده اند و متن جوابیه ایشان با رنگ آبی فیروزه ای مشخص شده است.

شرح جلسه نظام مالی نوین اسلامی

صوت جلسه مربوطه را می توان از اینجا دریافت نمود.

اطلاعیه جلسه مربوطه در ادامه آمده است.