حمایت از کالای ایرانی یعنی چه؟!
یادداشت دکتر عبدالملکی در مورد شعار سال 1397

حمایت از کالای ایرانی یعنی چه؟!

تولید ملی قوی نیازمند تحقق 6 عامل کلیدی است: 1. بازار مصرف کافی، 2. علم و فن آوری ثروت آفرین، 3. مواد اولیه مناسب، 4. سرمایه کافی، 5. نیروی کار توانمند، 6. فرهنگ تولیدی.

دکتر حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در یادداشتی برای مفهوم حمایت از کالای ایرانی نوشت:

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با وجود همه مشکلات و کمبودها به اهدافش برسد. این یک اقتصاد عقلانی است، زیرا همه کشورها در مسیر اهداف خود با موانع مختلفی رو به رو هستند و به همین جهت اغلب کشورهای پیشرفته چنین مسیری را به اقتصاء اهداف و موانع اقتصادی خود در پیش گرفته اند.

🔸اقتصادی مقاوم است که برای پرش از موانع و مشکلات قدرتمند باشد و مهم ترین عامل قدرت اقتصادی، توان بالای تولید ملی است. تولید ملی قوی (هم کمی و هم کیفی) از یکسو وابستگی به خارج را کاهش می دهد و از سوی دیگر باعث استحکام درونی اقتصاد (از سطح خانواده تا سطح ملی) می شود.

🔸اما تولید ملی قوی نیازمند تحقق 6 عامل کلیدی است: 1. بازار مصرف کافی، 2. علم و فن آوری ثروت آفرین، 3. مواد اولیه مناسب، 4. سرمایه کافی، 5. نیروی کار توانمند، 6. فرهنگ تولیدی.

🔸در واقع حمایت از کالای ایرانی بدین معناست که هرکس در هر جایگاهی و موقعیتی به تقویت تولید ملی کمک کند؛ یکی با خرید کالای ایرانی (مردم و مصرف کنندگان)، دیگری با تولید بیشتر و با کیفیت تر (تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارگران) و دیگران با کوشش علمی و  ...؛

🎯 به طور قطع تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی با تامین بازار (خرید کالای ایرانی) آغاز می شود و به سایر بخش ها (تامین مواد اولیه مناسب، علم و فن آوری، سرمایه کافی، نیروی کار توانمند و ...) تسری می کند.

منبع: https://t.me/drabdolmaleki_ir

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •