بررسی نقش پوشش ریسک‌های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
انتشار مقاله مشترک سعید سیدحسین‌زاده یزدی و بهنام نباتی‌پابندی

بررسی نقش پوشش ریسک‌های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقاله مشترک سعید سیدحسین‌زاده یزدی و بهنام نباتی‌پابندی بررسی نقش پوشش ریسک‌های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انتشار یافت.

 مقاله مشترک سعید سیدحسین‌زاده یزدی و بهنام نباتی‌پابندی  بررسی نقش پوشش ریسک‌های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی انتشار یافت.

چکیده

در بند نهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارتند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید­ملی. پوشش ریسک­های­ خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می­تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن­ها، کاهش بنگاه­ داری بانک­ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل­ کننده ­های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن‌ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می­د­هد.

واژه‌های کلیدی: ریسک بانکی، بانکداری بدون ربا، عقود اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ثبات مالی

دریافت اصل مقاله: http://mieaoi.ir/article-1-604-fa.html

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •