کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ایالتی جورجیا آتلانتا دکتری اقتصاد دانشگاه سیراکیوز، ایالت نیویورک، آمریکا
گروه:اقتصاد نظری

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ایالتی جورجیا آتلانتا دکتری اقتصاد دانشگاه سیراکیوز، ایالت نیویورک، آمریکا

اقتصاد بخش عمومی 1و 2 اقتصاد بین الملل 1و 2 زبان تخصصی اقتصاد
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •