انتصاب دکتر محمد جواد شریف زاده به عضویت کمیسیون اقتصاد همایش تمدن نوین اسلامی

انتصاب دکتر محمد جواد شریف زاده به عضویت کمیسیون اقتصاد همایش تمدن نوین اسلامی

انتصاب دکتر محمد جواد شریف زاده به عضویت کمیسیون اقتصاد همایش تمدن نوین اسلامی

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد، طی احکام جداگانه ای، خانم دکتر کیاسالاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، اعضا کمیسیون های مدیریت و حکمرانی و اقتصاد چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی را منصوب کردند.

 

اسامی اعضا کمیسیون مدیریت وحکمرانی:

آقای دکتر امامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر برزویی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آقای عطاردی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر خائف الهی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر دانایی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر خاشعی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اسامی اعضا کمیسیون اقتصاد:

آقای دکتر مجید ابریشمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آقای دکتر الیاس نادران عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمد جواد شریف زاده عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

آقای دکتر مهدی طغیانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

آقای دکتر هادی عربی عضو هیأت علمی دانشگاه قم

آقای دکتر سیدعقیل حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

آقای دکتر مرتضی مرتضوی عضو هیأت علمی دانشگاه رضوی مشهد

آقای دکتر محمدجواد نوراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

همچنین آقای دکتر فرزاد جهان بین رئیس دبیرخانه دائمی همایش تمدن نوین اسلامی طی حکمی آقایان دکتر محمدجواد رضایی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و دکتر سید رضا حسینی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد را به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد و دبیر کمیسیون مدیریت و حکمرانی منصوب کردند.

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •