انتشار هفدهمین شماره نشریه دانشجویی «صدر»

انتشار هفدهمین شماره نشریه دانشجویی «صدر»

هفدهمین شماره نشریه انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر گردید.

"صدر " هفدهمین شماره نشریه انجمن علمی-دانشجویی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در اردبیهشت ماه سال 1397 منتشر شد.
این شماره به موضوعات اقتصاد توسعه، اقتصاد پولی، بین الملل، اسلامی-اندیشه ای و اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچون سالهای گذشته این مجله در پی گفتمان سازی اقتصادی برای نظام اسلامی ایران بوده و در همین راستا مطالب خود را تنظیم کرده است.

فایل مربوط به این شماره را می‌توان از اینجا دریافت نمود.