انتشار مقاله مشترک شهید دکتر احسان آقاجانی معمار در حوزه بازار مسکن +لینک دانلود

انتشار مقاله مشترک شهید دکتر احسان آقاجانی معمار در حوزه بازار مسکن +لینک دانلود

انتشار مقاله مشترک شهید دکتر احسان آقاجانی معمار با عنوان (مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن؛ منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها و ابزاری مناسب به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن) در فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن؛ منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها و ابزاری مناسب به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن

لینک دانلود اصل مقاله:

http://iueam.ir/article-1-854-fa.html

سید محمدهادی سبحانیان۱، احسان آقاجانی معمار ۲، سعید توتونچی ملکی۳
۱- استادیار گروه بانک، بیمه و گمرک، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
۲- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگام امام صادق(ع)، تهران، ایران
۳- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام‎نور، ایران
چکیده:  
با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده‌اند. انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری‌ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه‌های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است. از این رو، معرفی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات‌رسانی آن‌ها، کمک شایان توجهی کند. یکی از مشکلات نظام شهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه در برخی از سال‌ها بوده است؛ لذا ضرورت دارد راهکاری عملی جهت کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست‎گذاران اندیشیده شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پایه مالیاتی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن» معرفی شده است. این پایه مالیاتی می‌تواند دو هدف را به طور هم‎زمان در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری دنبال نماید: هدف اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به‌وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست‎گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می‌باشد. به‌علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.
واژه‌های کلیدی: مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد پایدار سوداگری، املاک و مسکن، شهرداری

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •