•کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد  •دکتری تخصصی در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
اقتصاد نظری

•کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد •دکتری تخصصی در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

•اقتصاد کلان: کتاب نظریه اقتصاد کلان تالیف: گریگوری منکیو •تاریخ عقاید اقتصادی: کتاب : ژید- ریست و کتاب: بزرگان علم اقتصاد : تالیف : هایلبرونر •کلیات اقتصاد خرد : کتاب:The principeles of microeconomic (متن انگلیسی) •کلیات اقتصاد کلان کتاب:The principeles of macroeconomics (متن انگلیسی) •مبانی علم اقتصاد کتاب: گریگوری منکیو •ریاضیات (1) رشته اقتصاد: کتاب : ریاضیات و کاربردهای آن در اقتصاد،تالیف: جین ا. وبر •ریاضیات (2) رشته اقتصاد: کتاب : ریاضیات عمومی و کاربردهای آن در اقتصاد : دکتر پور کاظمی
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •