آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی/ /مسعود حمزه
معرفی پایان نامه های اقتصاد مقاومتی دانشکده

آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی/ /مسعود حمزه

آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی/ /مسعود حمزه

نام مرکز     :     کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک     :     پایان نامه فارسی
زبان مدرک     :     فارسی
شماره رکورد     :     26641
شماره مدرک     :     ‭پ۲۶۸۱‬
شماره راهنما     :     ‭‮الف‬۳۹۹‬
سرشناسه     :     حمزه، مسعود
عنوان و نام پدیدآور     :     آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی/ /مسعود حمزه
محل تحصیل     :     دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل     :     ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی     :     کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی     :     معارف اسلامی و اقتصاد
دانشگاه/ دانشکده     :     دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار     :     ‮ش، ‭۱۸۱‬ ص.‬
یادداشت     :     چکیده ها: فارسی - انگلیسی
چکیده     :     از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری آنان، توسعه روستایی متولد و مطرح گردید. قدم اول برای ایجاد توسعه، شناسایی و تحلیل وضع موجود و برنامه‌ریزی می‌باشد، که در این تحقیق به آن پرداخته‌شده است. برنامه‌ریزی توسعه ابعاد مختلفی دارد که ما به علت محدودیت تنها به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور پرداخته‌ایم. در این تحقیق پس از مطالعه دقیق و دسته‌بندی متن برنامه‌های توسعه در قالب معیارهای به‌دست‌آمده از نظریه عدالت اقتصادی جغرافیایی، به تحلیل و آسیب‌شناسی بندهای مرتبط با توسعه روستایی پرداخته‌شده است و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها ارائه‌شده است.


    :     ‭The accelerating growth of industry and technology in the world in recent centuries, has brought the underdevelopment of rural regions more to the view. For this reason, in order to overcome the server poverty of rural regions and to promote the level and quality of life as well as to prepare occupation and increase productivity Rural development has been emerged. The first step for development which is the identification and the analysis of existing condition is dealt with in this study. In this study after careful research and text categorization of development programs based on criteria derived from the theory of economic geographical, justice analysis dams related to rural development hare been discussed and finally, some suggestions for solving them are offered‬
موضوع     :     برنامه‌ریزی توسعه روستایی
    :     ‭Rural Development Planning‬
    :     اقتصاد منطقه‌ای
    :     ‭Regional Economy‬
    :     توسعه روستایی
    :     ‭Rural Development‬
    :     اقتصاد مقاومتی
    :     ‭Resistive Economy‬
    :     عدالت اقتصادی جغرافیایی
    :     ‭Geographic Economic Justice‬
شناسه افزوده     :     استاد راهنما: عبدالملکی ، حجت‌الله
    :     ، استاد مشاور: شعبانی ، احمد

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •