کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد:1362-1370 دکتری علوم اقتصادی:1371-1377
گروه:مدل سازی اقتصاد

کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد:1362-1370 دکتری علوم اقتصادی:1371-1377

تدریس در مؤسسات داخل و خارج از دانشگاه امام صادق(ع): توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اقتصاد سنجی لیسانس اقتصاد سنجی فوق لیسانس برنامه ریزی اقتصادی اقتصاد کلان(1) اقتصاد کلان (2) اقتصاد انرژی(فوق لیسانس) اقتصاد انرژی(دکتری)
کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •