دفاع از پایان نامه با عنــوان

دفاع از پایان نامه با عنــوان"بررسی فقهی-تاریخی- اقتصادی جمع¬آوری و مصرف منطقه¬ای خمس و زکات (فدرالیسم مالی)"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنــوان بررسی فقهی-تاریخی- اقتصادی جمع¬آوری و مصرف منطقه¬ای خمس و زکات (فدرالیسم مالی) برگزار گردید.

استاد راهنما: دکتر سید عدنان لاجوردی
استاد مشاور: دکتر احمد شعبانی
استاد داور: دکتر سید محمدرضا سیدنورانی 
دانشجو: رضا شفیعی

چکیده پایان نامه:

امروزه اهمیت نحوه مدیریت و ساماندهی منابع مالی در دنیا بر کسی پوشیده نیست و در این زمینه ساختارهای مالی متعددی مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. کشور ما ایران نیز توجه به نظام مالی و اصلاح ساختار آن و افزایش درآمدهای مالیاتی دارای اهمیت ویژه و نیازمند توجه خاص می باشد که با توجه به مسأله کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد¬های نفتی که یکی از راه¬های مهم و اصلی جدی گرفتن نظام مالیاتی و گسترش آن و افزایش درآمدهای مالیاتی می¬باشد اهمیت این موضوع را دو چندان می¬کند. فدرالیسم مالی به عنوان یک ساختار مالی است که محققین مزایای زیادی نسبت به نظام مالی متمرکز برای آن بیان کرده¬اند. می¬توان گفت نشانه¬ها و قرائن دلالت می¬کنند بر اینکه جمع‌آوری و مصرف مالیات‌های اسلامی (مصرف خمس و زکات) می‌تواند به‌صورت منطقه‌ای انجام گیرد و یک نظام مالیاتی منطقه‌ای را تأیید می‌کنند. بنابراین تحقیق حاضر می¬خواهد مزایای نظام فدرالیسم مالی را مورد مطالعه قرار دهد و بررسی کند که بر اساس سیره اهل بیت علیهم السلام و شواهد و مدارک تاریخی و فقهی، ایجاد نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) بصورت منطقه¬ای تا چه حد مورد تأیید است؟ برای پاسخ به این سؤال در این تحقیق ابتدا مزایای فدرالیسم مالی در ادبیات اقتصادی بررسی شد و سپس شواهد تاریخی و روایات و مستندات فقهی در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی¬ها نشان داد که شواهد و مدارک تاریخی ساختار منطقه¬ای مالیات را تأیید می¬کنند و آن را رد نمی¬کنند. روایات در این باره بر مصرف خمس و زکات هر منطقه در همان منطقه تأکید داشتند و فتوا و استدلال علما نیز بر افضل بودن تقسیم خمس و زکات هر بلد در همان بلد تأکید داشتند و توصیه کننده نظام منطقه¬ای می¬باشند. این بررسی می¬تواند کمک بزرگی به محققین و طراحان نظام مالیات‌های اسلامی در ساماندهی دقیقتر و بهتر منابع مالی اسلام در ایران باشد.
واژگان کلیدی: مالیاتهای اسلامی، زکات، خمس، منطقه¬ای، بررسی فقهی- تاریخی-اقتصادی

 

کلید واژه ها:
مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •