شماره جدید مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی با دو مقاله از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

شماره جدید مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی با دو مقاله از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

شماره جدید مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی با دو مقاله از استادان و دانش آموختگان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد منتشر شد.

الف- مقاله بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز -صفحه 139-165
مقاله 6، دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
حجت اله برامکی یزدی 1 ؛ داوود منظور2
1دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق علیه السلام
2عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
چکیده
نفت و گاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می‌شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه‌های زیرزمینی قرار گرفته‌اند. دست‌یابی به آن جز از راه شناسایی میدان‌های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می‌داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می‌داند. در مطالعه پیش ‌رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می‌توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به‌صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
کلیدواژه ها
نفت؛ قراردادهای بالادستی؛ اصول کلی صحت قراردادها؛ جعاله
لینک دانلود مقاله:
http://eghtesad.iict.ac.ir/article_21549.html


ب- مقاله سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی
مقاله 1، دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 5-31   
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد جواد شریف زاده1 ؛ سعید سید حسین زاده یزدی 2
1معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)
چکیده
هدف اصلی مقاله پیش ‌رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش‌ رو به روش تحلیلی ـ توصیفی و کتابخانه‌ای و با بهره­گیری از قرآن کریم، روایت‌ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی ـ اجتماعی شعب ابی‌طالب، مصادره اموال و دارایی­های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی ـ اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره‌گیری از روش تحلیل کیفی داده‌بنیاد، مفهوم‌ها و مقوله­های سیره­ پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش‌گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف‌های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگ­سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می­کنند و برنامه­ریزی برای مقابله با تهدید با پیش‌بینی، پیش‌گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این‌دو مجموعه زنجیره‌ای را تشکیل می‌دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد‌ها و دلالت‌های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
کلیدواژه ها
تهدید اقتصادی؛ سیره پیامبر اکرم(ص)؛ تحریم اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی  
  
http://eghtesad.iict.ac.ir/article_21539.html
 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •