اطلاعیه برگزاری پیش دفاع رساله دکتری

اطلاعیه برگزاری پیش دفاع رساله دکتری

اطلاعیه برگزاری پیش دفاع رساله دکتری با موضوع: مسئولیت ناشی از برداشت یکجانبه از میادین مشترک نفت و گاز مبتنی بر حقوق بین الملل و فقه اسلامی مطالعه موردی میدان مشترک پارس جنوبی دانشجو: رضا آقاموسی طهرانی

اطلاعیه برگزاری پیش دفاع رساله دکتری

موضوع: مسئولیت ناشی از برداشت یکجانبه از میادین مشترک نفت و گاز مبتنی بر حقوق بین الملل و فقه اسلامی مطالعه موردی میدان مشترک پارس جنوبی

دانشجو: رضا آقاموسی طهرانی

زمان: سه شنبه 26 بهمن 95 ساعت: 13

مکان: سالن شهید چمران

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •