فصلنامه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» ویژه نامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. + لینک دانلود
ویژه نامه علمی اقتصاد مقاومتی

فصلنامه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» ویژه نامه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. + لینک دانلود

فصلنامه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی «رسانه» با موضوع اقتصاد مقاومتی منتشر شد.این فصلنامه که از طرف دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه چاپ می‌شود، شماره زمستان خود را به طور ویژه به اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.
 

 

فصلنامه «رسانه» در این شماره مطالبی مانند نسخه رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی، درآمدی بر مدل گفتمان‌سازی رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی، بررسی ابعاد مفهومی اقتصاد مقاومتی، نقش روابط عمومی در تحقق اقتصاد مقاومتی، نگاهی به حال و آینده چارچوب‌های شناختی هنجاری اقتصاد مقاومتی در افکار عمومی و رسانه‌ها، نگرش خبرنگاران اقتصادی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی از منظر اقتصاد سیاسی، اعتماد، لازمه اقتصاد مقاومتی و نشست تخصصی سال94 با موضوع گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها چاپ کرده است.

ویژه نامه علمی اقتصاد مقاومتی

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •