انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

تبریک انتخاب استاد برتر و دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) از دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان دانشگاه سومین جشنواره تقدیر از استادان و دانشجویان برتر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، روز دوشنبه 2 اسفند 1395 در تالار آیت الله مهدوی کنی(ره) برگزار شد و دکتر محمد مهدی عسکری به عنوان استاد برتر دانشگاه و استاد برتر دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و سعید سید حسین زاده یزدی دانشجوی برتر دانشگاه و دانشجوی برتر دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر محمد مهدی عسکری استاد برتر دانشگاه و استاد برتر دانشکده