نرمافزار R

نرمافزار R

نرم افزار R محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است.

نرم افزار R محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است. این نرم افزار در سال های اخیر اهمیت زیادی داشته. از عوامل اهمیت این نرم افزار می توان به رایگان بودن، در دسترس بودن، قابلیت نصب پکیج های مختلف که زمینه های مختلف آماری و اقتصاد سنجی را پوشش می دهد، اشاره کرد. بنابراین این نرم افزار یک نرم افزار توانا برای محاسبات است که در اقتصاد سنجی و سری های زمانی مالی کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این کار با این نرم افزار به علت تنوع پکیج هایش آسان و بی دردسر است.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •