نرم افزارLISREL

نرم افزارLISREL

پردازش و تخلیل درست و علمی داده های تحقیق،‌از اساسی ترین ارکان انجام تحقیق علمی محسوب می شود.

پردازش و تخلیل درست و علمی داده های تحقیق،‌از اساسی ترین ارکان انجام تحقیق علمی محسوب می شود. تحقیقات بسیاری وجود دارد که علی رغم در اختیار داشتن داده های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آزمون های آماری، یافته های آنها از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است. یکی از پیشرفته ترین و به روزترین تکنیک ها در روش تحقیق و آمار بحث مدلسازی معادلات ساختاری است. مدلسازی معادلات ساختاری با ترکیب مدل های اندازه گیری و ساختاری به پژوهشگر کمک می کند تا تحلیل خود درباره پدیده های مختلف را به لحاظ روش شناختی، علمی تر و به لحاظ کاربردی به حیات پیچیده انسانی نزدیک تر سازد. این روش در علوم مختلف از مدیریت و اقتصاد گرفته تا علوم رفتاری، علوم زیستی و… مورد استفاده قرار می گیرد.
لیزرل (Lisrel) که مخفف linear structural relations است یک بسته نرم افزاری آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات جامعه سنجی امکان پذیر می سازد. همچنین از این نرم افزار برای محاسبه تحلیل عاملی استفاده می شود. نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد.
البته این نرم افزار کاربردهای دیگری نیز جز تحلیل عالمی و معادلات ساختاری دارد. می توان از مدل های خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل های سلسله مراتبی و مدل بندی غیر خطی (مدل های رگرسیونی چند سطحی) به عنوان سایر کاربردهای این نرم افزار نام برد.
 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •