محصولات چند رسانه‌ای و نرم‌افزارهای اقتصادی

مجلات و محصولات چندرسانه‌ای

دفتر تولید و نشر مجلات و محصولات چندرسانه‌ای در دانشکده اقدام به تهیه و ضبط سلسله نشست‌ها، سمینارها، همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی و نیز کارگاه‌های آموزشی مختلفی که در دانشکده برگزار می‌شود (همچون دوره‌های آموزشی مرتبط با مهارت‌های مختلف علمی و تکنیکی و نرم‌افزارهای تخصصی اقتصادی) نموده و هر یک را در قالب محصولات چندرسانه‌ای منتشر می‌نماید. همچنین تهیه مستندفیلم‌های آموزشی و ترجمه نمونه‌های مفید خارجی از دیگر مواردی است که تاکنون این دفتر به انجام آن مبادرت ورزیده است.