فارغ التحصیلان

بمنظور ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان دانشکده، در حال حاضر کروه تلگرامی زیر تحت عنوان «دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد» راه‌اندازی شده است اطلاعات بیشتر در رابطه با آن در اختیار کارشناس آموزشی دانشکده، آقای موسوی می‌باشد. از جمله برنامه‌های مدنظر در رابطه با این موضوع می‌توان به راه‌اندازی انجمن فارغ‌التحصیلان دانشکده اشاره نمود که امید است در آینده‌ای نه چندان دور راه‌اندازی گردد.